Draai het gewoon om!

 

Op Eigen Houtje, draai het gewoon om!

We hebben als bewonersbedrijf een roerige tijd achter de rug en er volgt nog zeker een boeiende tijd. De afgelopen tijd heeft in het teken gestaan van omdraaien. Ook de komende tijd zal omdraaien belangrijk zijn. Als we de definitie van omdraaien er op na slaan uit de dikke Van Dale dan zegt deze dat omdraaien ‘een draai van 180 graden maken’ is. Dus de andere kant op gaan. Dit kan in het doen, maar zeker ook in het denken zijn. Omdraaien brengt verandering en dit brengt veelal creativiteit. Deze creativiteit in combinatie met ondernemerschap is hard nodig voor het overeind houden van ons bewonersbedrijf. Dus omdraaien zou uiteindelijk wel eens kunnen leiden tot succes.
Zo hebben we onze focus verlegd van sociaal en tevens ondernemend naar ondernemend en tevens sociaal. Dus meer de nadruk op ondernemerschap om zo uiteindelijk sociaal te kunnen zijn. Zo streven we naar baten voor de kosten in plaats van kosten voor de baten.
Bestuurlijk hebben we draai gemaakt van traditioneel log naar modern slagvaardig. Aan de ene kant spannend maar wel noodzakelijk om de daadkracht te vergroten.
Ook zijn we meer gaan doen in plaats van er over te praten. Plannen zijn mooi maar waarom niet gewoon beginnen. Door het te doen kom je er vanzelf wel achter of iets lukt of dat er extra middelen of een plan nodig zijn. Experimenten zijn daardoor gaande. Zo zijn we inmiddels gestart met maaltijdbezorging en blijkt het dat we hier met minimale aanpassing toch een start mee kunnen maken. De uitbreiding volgt organisch. Daarnaast zijn we gewoon gestart in ons Broeinest. We zijn aan het schilderen maar tegelijkertijd is er ook een bedrijfje gestart in dezelfde ruimte.
Ook fysiek willen we een draai maken. We pakken het gebouw op en draaien het 180 graden. Ons voormalig schoolpand is uit veiligheidsoverweging ‘met de rug’ naar het ‘drukke’ centrum gebouwd. Voor die tijd een prima keuze maar met onze nieuwe functie als publiek wijkcentrum een barrière voor mensen om binnen te komen. Het pand oogt gesloten. Door de hoofdentree aan de centrumzijde te plaatsen en bovendien de toegang open te maken middels een uitnodigend terras proberen we deze barrière om te draaien.
Zo zijn we dus druk met omdraaien en dit blijven we gewoon lekker doen. Van recht hebben op naar kans pakken. Van probleem naar uitdaging. Van stilstaan naar vooruitgang. Van ‘kom maar naar ons toe’ naar ‘we halen je wel op’. Van tegenwerping naar compliment. Van ik naar wij. Van vastgeroeste activiteiten naar een fris nieuw programma. Van een pand dat alleen maar energie slurpt naar een pand dat voor mensen letterlijk en figuurlijk energie oplevert. Van iets weggooien naar iets een tweede leven geven. En misschien nog wel het belangrijkste: van dingen doen die energie kosten naar dingen doen die energie opleveren.
En tuurlijk maken we ons weleens zorgen over de toekomst van Op Eigen Houtje. Maar handelen vanuit deze angst is niet productief. Juist nu is het tijd om vanuit positiviteit samen de schouders er onder te zetten. Omdraaien dus.

Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje , 1 februari 2018
Anton Bardie