Leergang Creative Communities

Blink is lid en mede oprichter van de sociale coöperatie Creative Tinkers (www.creativetinkers.nl). Dit gilde heeft naast een platform en een bedrijf een leergang ontwikkeld in samenwerking met NHL| Stenden Hogeschool. Deze leergang Creative Communities is een post-HBO opleiding.

Binnen deze leergang bieden wij deelnemers nieuwe inzichten, kennis en kunde waarom, hoe en wat ze kunnen inzetten op algemene voorzieningen. Gericht op innovatie, preventie en normaliseren. Gericht op het versterken van de leefwereld van bewoners. De community.
Wij creëren een leeromgeving waarbij wij vanuit de verschillende disciplines werkzaam in wijken en dorpen, op zoek gaan naar oplossingen. Om het samen anders te gaan doen. Samen met de bewoners. Door te kijken door de verschillende brillen van de welzijnswerker, de hulpverlener, de zorgverlener, de woonconsulent, kunstenaar, leerkracht, wijkagent, woonbegeleider psychiatrie of gemeenteambtenaar ontwikkelen wij met elkaar nieuwe inzichten, kennis en kunde. Onze leeromgeving is gebaseerd op de praktijk van de deelnemers. Een leeromgeving waar we leren, experimenteren en reflecteren om vervolgens de volgende stap in de goede richting te zetten. Natuurlijk aangevuld met theorie en de wetenschap.

 

 

Voor deze leergang ben ik namens Blink actief als trainer en coördinator. Als trainer inspireer ik de deelnemers op gebied van waardecreatie, sociale innovatie en ondernemerschap. Daarnaast ben ik actief in de kopgroep van de leergang als algemeen coördinator en begeleider.

Meer informatie over de leergang is hier te vinden.

Het informatieboekje van de leergang Creative Communities kun je hier downloaden.