Profilering & zakelijkheid

Blink wil zowel individuen als instellingen in het sociale domein graag helpen bij profilering en zakelijkheid. Uitgangspunt is hierbij KISS, keep it stupid simple. We kunnen ondersteuning bieden bij onderwerpen als:

  • Commitment
  • What’s in for me
  • Nee zeggen
  • Presenteren
  • Zichtbaarheid van u en uw resultaten

Blink heeft voor welzijnswerkers, zorgverleners en hulpverleners een speciale Spiegelkaart ontwikkeld. Deze kaart zal centraal staan bij de begeleiding.