Vijfsterrendorpen

Hoe gaan we met elkaar om, hebben we voldoende zelforganisatiekracht en is er voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten?

Dit zijn een aantal van de vragen die gesteld worden bij de Vijf Sterren Dorpen. Een projectmethode dat is opgenomen in de databank ’Effectieve interventies’ van Movisie. Dit project heb ik samen met de BOKD begeleid in Schoonloo.  Centraal staan hierbij de vijf sterren voor woon- en leefplezier in het dorp:   dorpscultuur & identiteit, ontmoeten & verenigingsleven, zelforganisatiekracht, leren van elkaar en zorg voor elkaar. Aan de hand van vijf sterren die het woon- en leefplezier bepalen werd de bewoners een spiegel voorgehouden over de sociale kant van de dorpsgemeenschap. Bij de analyse hiervan wordt uitgegaan van de aanwezige kwaliteiten en gaan we samen uitdagingen formuleren om deze te versterken. Het traject Vijf Sterren Dorpen in Schoonloo is feestelijk afgesloten met de presentatie van de uitdagingen.

https://www.movisie.nl/esi/vijf-sterren-dorpen