Jouw idee, samen uitvoeren

Anton heeft de gemeente Aa en Hunze in het najaar van 2015 ondersteund bij het project ‘Jouw idee, Samen uitvoeren’. In dit project staan bewonersinitiatieven centraal. De inwoners van de gemeente Aa en Hunze kunnen ideeën aandragen ter verbetering van hun leefomgeving en woonplezier. Een onafhankelijke adviescommissie van inwoners beoordeelt of de initiatieven in aanmerking komen voor een stimulering subsidie.

https://www.aaenhunze.nl/Bestuur/Burgerparticipatie/Jullie_idee_samen_uitvoeren