De Radar van Borger

Begin maart 2016 is een start gemaakt door Anton Bardie met een basis inventarisatie. De inventarisatie is een initiatief van stichting sociale teams Borger-Odoorn. Gedurende het traject is welzijnsgroep Andes betrokken geweest als sparringpartner. De inventarisatie is gebaseerd op ‘het aansluiten’ bij de lokale samenleving van Borger. Gekozen is om een ‘thermometer’  in de lokale samenleving te steken. Er is dus geen sprake van statistisch onderzoek en de inventarisatie is derhalve niet volledig. De insteek was laagdrempelig en informeel. Met diverse sleutelfiguren van instellingen en organisaties in Borger zijn afspraken gemaakt. Uitgangspunt van de gesprekken was het ‘boven de radar krijgen’ van de lokale initiatieven en de actuele thema’s. Vandaar de werknaam ‘De Radar van Borger’. De radar bestaat uit 3 onderdelen:

  1. thema’s
  2. projecten/initiatieven
  3. instellingen/organisaties

Elk thema krijgt een aparte kleur en is daardoor makkelijker terug te vinden bij projecten/initiatieven en de instellingen/organisaties. De reacties op deze visuele manier van werken waren positief.

Op basis van de inventarisatie zijn een aantal praktisch aanbevelingen gedaan voor de samenleving van Borger. Het project is juni 2016 afgerond.